Ke stažení
Formuláře

P Ř I H L Á Š K A

Do BK Goram Teplice z.s.

Jméno a příjmení, titul:

Datum narození:

Adresa:

Telefon:

E-mail :

Prohlašuji, že jsem byl seznámen se Stanovami a jinými prováděcími předpisy BK Goram Teplice z.s. Svým podpisem dávám souhlas se zveřejněním svých údajů.

Podpis: ....................................................

V dne:

Přihlášku vyplňte a zašlete e-mailem na adresu : sblizenec@seznam.cz

Za BK Goram Teplice z.s. převzal, dne: .........................................................