Placení příspěvků
Platba příspěvků 1. pololetí 2017

Příspěvky nutno zaplatit do 31.1.2019, platba příspěvků pouze převodem na účet !!!!

Platba příspěvků na účet 415 019 993/0300, var. symbol r.č. hráče, poznámka jméno hráče

Přípravka - trenéři Vlastimil Valter


1000 Kč

1.skupina - trenér Vlastimil Valter1200 Kč

2. a 3. skupina - trenéři Bohuslav Svoboda, Zdeněk Pejřimovský, Robin Günther a Robert Günther1500 Kč